نمکهای سختکاری

در عملیات حرارتی حرارت دادن و سرد کردن قطعات در یک محیط انجام می شود که در روش حمام نمک، محیط مناسب به کمک نمکهای مذاب تأمین می شود. به این منظور استفاده از نمکهای آماده وارداتی شرکت Durferrit (دگوسا آلمان) قدمتی بیش از نیم قرن دارد. تولید نمکهای ایرانی مشابه وارداتی از اولین اهداف این مجموعه بوده که سالها پیش ثبت اختراع گردیده و خوشبختانه مدتها است که به قطع واردات منجر شده است.
در جدول ذیل مطابقت نمکهای تولیدی با وارداتی مشاهده می گردد. 

مطابقت نمکهای سختکاری آ.اف.ک با دورفریت و پتروفر

مطابقت نمکهای سختکاری با دورفریت

برای اطلاعات تکمیلی به کتاب راهنمای عملیات حرارتی آ.اف.کو چاپ 1381 مراجعه فرمایید.

 کتاب آ.اف.کو

تصویر کتاب راهنمای عملیات حرارتی آ.اف.کو

 

 مشاوره در مورد کلیه امور عملیات حرارتی از خدمات این مجموعه می باشد.