نیتراسیون

نیتراسیون در حقیقت نفوذ نیتروژن به سطح فولادها به منظور افزایش سختی سطح است که اگر همراه با نفوذ مقداری کربن همراه باشد نیتروکربوراسیون نامیده می شود.

 

علاوه بر توضیحاتی که در بخش نیتراسیون و آرکور ذکر شد موارد ذیل به صورت خلاصه درباره نیتراسیون قابل ذکر است:


*  قابل انجام بر روی همه انواع آهن و فولاد و چدن


جایگزین مناسب کروم سخت


*  افزایش سختی و مقاومت به سایش و مقاومت به خستگی


*  عدم ایجاد تغییر ابعاد، تابیدگی و ترک


*  عدم نیاز به ماشینکاری و سنگ زنی پس از سختکاری


*  بیشترین چسبندگی لایه سخت به زیرلایه به علت نفوذی بودن فرآیند


*  کاهش چسبندگی بین مواد و قالب


*  حفظ خواص سایشی و سختی در دماهای بالا


مناسب برای قالب پلاستیک، سیلندر و ماردون


*  افزایش عمر قالبهای دایکست، اکستروژن و فورج


*  قابل انجام بر روی انواع فولاد زنگ نزن (استیل)


*  جذب میکرونی روغن (مناسب برای قطعات درگیر با روغن- مقاومت به گیرپاژ)


 

نیتراسیون (نمونه قطعات)